Mars ingress i Stenbocken – utan gräns

Mars går in i Stenbocken idag 17 mars 2018 klockan 18:40:11, och står då “out of bounds” i deklination. Mars börjar sin resa “utanför gränserna” idag klockan 10:39:05 och stannar ovanför 23 grader och 27 minuter i deklination fram till den 7...

Venus i Väduren – Spjutkastaren

  Har du varit indragen i intriger och maktspel där rivalitet legat och pyrt under ytan? Du kanske känner dig osäker på hur saker och ting kommer att bli. Just nu står planeterna inte speciellt bra placerade. Det är en del skift på gång som kanske utspelar sig i...

Saturnus i Stenbocken

Jag ledde en grupp idag för mina klienter. Jag jobbar som terapeut på ett rehab för tunga missbrukare. Jag leder grupper varje dag om olika ämnen, ofta trauma relaterade. Eftersom missbrukare ofta har trauma i sin bakgrund, och en tendens att inte vilja ”känna”, så är...

Invänta bättre tider

Vi har just firat ”Thanksgiving”. En viktig familjehögtid här i USA som handlar om att känna och visa tacksamhet. Ibland tar vi mycket för givet och glömmer bort hur mycket vi har att vara tacksamma för i livet. Merkurius och Saturnus står på samma grad i Skyttens...

Pin It on Pinterest