Underbara höst! Min favoritmånad med vackra färger och hög luft, även här i Florida. Idag ligger regnet i luften och temperaturen är lägre än vanligt. Härligt! Vi väntar oss ösregn lite senare idag. Nerfallna träd och grenar ligger fortfarande på många ställen efter stormen Irma. Det kommer att ta tid att städa upp, men annars är livet tillbaka i vardagen.

Solen står nu i Vågens stjärntecken. Årsrytmen för det norra halvklotet ligger som tolkningsgrund till zodiaken och därmed till Vågens karaktärsdrag. Det sker en balansering av naturens hushållning nu. Dag och natt är lika långa, naturen står i sin prakt med vackra höstfärger. Vågen eftersträvar harmoni, gemenskap, rättskänsla, är sällskaplig och förbindlig (älskvärd).

Både Solen och Merkurius står i Vågens stjärntecken. Merkurius trivs bra i intelligenta Vågen och har styrka där genom triplicitet, vilket innebär att Merkurius trivs och kommer till uttryck på ett mer naturligt sätt. Merkurius i Vågen tänker, analyserar och drar slutsatser tills allt hänger samman snyggt och prydligt. Tankarna kan kretsa kring rättvisa och mellanmänskliga relationer. Personer som är födda med Merkurius i Vågen är sällskapliga och uttrycker sig taktfullt, diplomatiskt och smidigt, vilket innebär att de är speciellt uppmärksamma på vilka konsekvenser deras kommunikation har i relationer och till omvärlden. Merkurius i Vågen personer kan vara underhållande konversatörer, som helst undviker obehagliga ämnen och konflikter. Det finns risk för obeslutsamhet och inställsamt smicker.

Merkurius följer Solen i zodiaken nu, och står förbränd (i konjunktion inom 8 grader från Solen). Men från jorden sett stiger Merkurius upp över horisonten innan Soluppgången. Att Merkurius stiger upp innan Solen ger den mer mod, drivkraft och framåtanda. Att den befinner sig bakom Solen i zodiaken och i konjunktion, innebär att planering och kommunikation kan ske i det dolda. Du kanske behåller mycket för dig själv och smider planer som ingen vet om?

Jupiter närmar sitt slut i Vågen och går in i Skorpionen den 10:e oktober. När en långsamtgående planet går in i ett nytt stjärntecken, sker ett markant skift i energiflödet. Jupiter går igenom zodiaken på cirka tolv år och stannar därför ungefär ett år i varje stjärntecken. Vi har ett helt år framför oss med Jupiter i Skorpionen! Men vad betyder det? Jupiters energi expanderar allting den kommer i kontakt med och kopplas till harmoni, rättvisa, optimism och tillväxt. Traditionellt kallas Jupiter för den ”stora lyckobringaren”. Hur kommer detta till uttryck i Skorpionen?

Låt oss ta en titt på vad Skorpionen står för. Skorpionen är ett fast vattentecken som söker intensiva känslomässiga upplevelser. Skorpionen ser på världen utifrån ett känslomässigt perspektiv, och är mer i kontakt med känslomässiga processer, både inombords och i sina relationer till andra. Skorpionens stjärntecken kopplas till vår sexualitet och andra transformationsprocesser. Skorpionens känslomässiga spektrum rör sig över betydligt större ytor och innefattar mer av det mörka, djupa och bakomliggande. Det mörka kan vara mer framträdande hos en skorpion, dvs. de kan vara mer medvetna om undermedvetna processer. Mycket sker i det dolda. Skorpioner är hemlighetsfulla och känsliga. De delar bara det allra innersta med personer som de känner att de kan lita på.

Med Jupiter i Skorpionen kan vi komma i kontakt med vårt inre på ett nytt och upplysande sätt. Vi kan bli medvetna om djuplodande psykologiska krafter och få insikt om vår sårbarhet och underliggande trauma som kan prägla hur vi förhåller oss gentemot oss själva och omvärlden. Med andra ord är det en perfekt tid för att lära känna oss själva på insidan och skapa positiv förändring som hjälper oss till välbefinnande och samklang med våra innersta känslor och behov.

För att du ska kunna tillgodogöra dig mer detaljerad information om hur Jupiter kan komma till uttryck i ditt liv, behöver du veta vilket hus Jupiter går igenom i ditt personliga horoskop under det närmaste året, och vilka aspekter Jupiter kommer att bilda med andra planeter. Personligen kommer Jupiter att gå igenom mitt första hus som är kopplat till hälsa och relationer till omvärlden. Jag planerar att gå i en kurs i yoga och fördjupa mina kunskaper inom psykoterapi. Eftersom jag jobbar som trauma terapeut med drogberoende, ser jag fram emot denna transit. För att kunna förändra det mörka inom oss, dvs. släppa skuld, skam och negativa definitioner vi stämplat oss själva med, måste vi jobba oss igenom våra negativa känslor och vara öppna för att känna och förstå hur vi präglats av trauma och annan sårbarhet som hållit oss fängslade i felaktiga föreställningar om oss själva. Min erfarenhet är att drogberoende personer ofta sitter fast i negativ självbetraktelse, för att de är så besvikna på sig själva. Men det gäller inte bara personer som tar tunga droger. Vi tenderar ofta till att vara självkritiska.

Låt ingen annan definiera vem du är! Du känner dig själv bäst.

Mitt råd: Gör en resa ner i ditt undermedvetna och betrakta ditt inre landskap. Lär känna dig själv från insidan och upptäck nya sidor/talanger hos dig själv.

Ljus och glädje, Katarina

www.astro.se

 Vad tänker du? Kommentera gärna!

Pin It on Pinterest

Share This