Jag ledde en grupp idag för mina klienter. Jag jobbar som terapeut på ett rehab för tunga missbrukare. Jag leder grupper varje dag om olika ämnen, ofta trauma relaterade. Eftersom missbrukare ofta har trauma i sin bakgrund, och en tendens att inte vilja ”känna”, så är en del i arbetet att hjälpa mina klienter att känna in vad som pågår i deras ”inre landskap”, så de kan få kontakt med sig själva igen. Droger stänger av känslorna. Många missbrukare isolerar, och förlorar kontakten med både sig själva och andra människor.

Idag gjorde vi en visualiseringsmeditation som hjälpte gruppen att känna in vad som står i vägen för deras utveckling, mål och drömmar. De fick uppgiften att beskriva vem de är innerst inne. Vilket ord kunde beskriva deras innersta jag? Efter en stund av inre reflekterande kom vi fram till att innerst inne är vi alla kärleksfulla och omtänksamma individer. Vårt inre sanna jag är fyllt av kärlek, ÄR kärlek, och vi kan uttrycka vår innersta energi när vi är i harmoni med tillvaron.  När vi känner oss irriterade, deprimerade, oroliga, etc. förlorar vi oss lätt i negativt tänkande, och därmed kontakten med oss själva. Vårt inre sanna jag symboliseras av Solen i astrologi. Alla planeter i vårt solsystem kretsar kring Solen. Varje enskild planet representerar en psykologisk inneboende kraft som vi har. Dessa “psykologiska krafter” kommer till uttryck genom vårt andliga jag (Solen). Därmed får Solen en central plats i horoskopet. Zodiaken är uppbyggd på Solens rörelse under året. Solen i ditt personliga horoskop visar var du kan “skina som Solen” med dina individuella talanger.

Saturnus går in i Stenbockens stjärntecken idag, klockan 5:49 på morgonen. En ny tre års period börjar som tar fram Saturnus mer positiva egenskaper. Saturnus härskar i Stenbocken, och Saturnus trivs där. Saturnus och Stenbocken förstår varandra. Båda är praktiska, verklighetsförankrade och fokuserade på det nödvändiga.

Vi kan räkna med en bättre ekonomi ett tag framåt. Men klyftorna kan öka i samhället. Rika personer blir rikare. Det lönar sig att: satsa på att bygga hållbara strukturer, att sträva efter “det som är rätt och korrekt”, leva med integritet, hög standard, självdisciplin och moral. Dessa egenskaper uppmärksammas nu. Omoraliska handlingar får ödesdigra konsekvenser. Karma lagen gäller speciellt mycket nu!

Beroende av vart Saturnus befinner sig i ditt personliga horoskop, dvs. i vilket hus, blir det område som behöver definieras om, fixas till och få bättre struktur.

Saturnus och Stenbocken relaterar till ålderdom, finanser, lagar och regler. Bill Gates har nyligen skänkt en stor summa pengar till forskning kring demenssjukdomar. Trump lättar på skatterna för att skapa mer flöde kring ekonomin i USA.

Hur fungerar Saturnus i ditt eget horoskop? Hur förhåller du dig till ditt arbete, din karriär, din ekonomi och utbildning? Det är dags att börja klättra på stegen. Satsa på att ha en klar och definierad plan dit du vill gå. Nu når du framgång genom att vara fokuserad och ha tålamod. Ta ett steg i taget och avsluta det du påbörjar. Koncentrera dig på dina uppgifter och var uthållig. Du kanske måste lägga på ett extra kol, men du kan också se resultat om du är beredd att undvika genvägar och göra det som krävs. Definiera det ansvar som du vill ta på dig, och lev ditt liv på dina egna villkor. Om du vill dra fördel av Saturnus energi och göra det bästa av denna period så krävs det att du lever upp till vad som förväntas av dig, även om det är du själv som ställer kraven.

Återknyt till ditt innersta väsens djup och sammanhang, och kom i samklang med den plan som är ämnad för dig.

Ljus och glädje, Katarina

www.astro.se

 

 

 Vad tänker du? Kommentera gärna!

Pin It on Pinterest

Share This