Gott Nytt År!

Vi börjar det nya året med att Uranus nyligen vänt direkt från retrograd rörelse. Nu rör sig Uranus stadigt framåt mot de sista graderna i Väduren. Under våren kommer Uranus att träda in i Oxens stjärntecken och stanna där i cirka sju år. Uranus trivs inte speciellt bra i Oxen, eftersom Uranus natur är elektrisk och handlar om att skapa förändring. Oxen ogillar förändringar och vill helst upprätthålla status quo. Vi får nog räkna med naturkatastrofer och andra upphävande tillstånd bl.a i naturen, kring ekonomi, traditioner och värderingar med Uranus i Oxen.

På tal om Uranus, så har jag följt några horoskop där huvudplaneterna står i kardinala tecken runt 24 grader. Uranus har gått fram och tillbaka i Väduren sedan sommaren 2016 kring 20 till 28 grader. Uranus har vänt både retrograd och direkt på den 24:e graden under denna period. Många förändringar med både upp och nedgångar har skett i dessa personers liv. Uranus kommer ofta med oväntade skeenden som förändrar levnadsomständigheter på ett eller annat sätt.

En av mina klienter fick ett besked från en av hennes kollegor, att hon tänkte avgå om inte chefen på företaget blev avskedad. Min klient beskrev sin kollega som kvalificerad och chefen som excentrisk och opassande för sin post. Kollegan hade uttryckt att hon inte kunde stå bakom chefen längre. Min klient tog tiden när hon fick beskedet från sin kollega att hon tänkte säga upp sig. Min klient var orolig, eftersom hon inte ville att kollegan skulle sluta. Hon gav mig tiden för beskedet, och frågade vem som kommer att stanna kvar, kollegan eller chefen.

 

 

Ascendenten är på 27 grader vilket indikerar att det är ett sent skede i processen. Problemen som kollegan presenterade, hade pågått ett tag. Merkurius styr ascendenten, eftersom ascendenten befinner sig i Tvillingarnas tecken. Merkurius står stationär i direkt rörelse i sjätte huset, alltså, Merkurius vänder från att ha gått retrograd i tre veckor till direkt riktning just den dagen. När en planet ändrar riktning från retrograd till direkt indikerar det att det sker en vändning i processen. Någonting kommer att förändras på jobbet.

Min klient berättade att det varit en hel del turbulens på jobbet med den excentriske chefen, vilket gått så långt att kollegan ställt ett ultimatum att hon tänkte säga upp sig om inte chefen blev avskedad. Eftersom min klient ansåg att kollegan var en värdefull person på jobbet, var hon orolig för hur det hela skulle sluta. Kollegan hade kontaktat företagsledningen som stod över chefen, och hon hade beskrivit situationen på jobbet till dem. Bakom sig hade hon ytterligare en kollega i hög befattning, som styrkte chefens opassande sätt och kompetens.

Tionde huset symboliserar chefen. Neptunus står smack på MC, och beskriver den oklarhet och förvirring som råder hos chefen. Jupiter (traditionell härskare) styr MC, och befinner sig i Skorpionen. Jupiter har inte någon speciell styrka där, och anses vara “peregrine”, dvs. svag och känner sig inte hemma i sin situation. Chefen har inte kapacitet att hantera kraven på ett tillfredställande sätt. Han är helt enkelt inte i rätt position.

Den överordnade kollegan symboliseras av sjätte huset, styrd av Mars i Skorpionen. Eftersom Mars härskar över Skorpionen, beskriver detta att hon befinner sig i en mycket stark position. Mars är också på väg till Jupiter, och kommer att gå över Jupiter på den grad Jupiter befinner sig på. En indikation på att kollegan befinner sig i ett mycket bättre läge.

Månen beskriver hur utvecklingsförloppet kommer att bli. Månen har lämnat Jupiter bakom sig, och rör sig mot en sextil till Uranus först, och sen i sextil till Venus. Månen och Uranus i kombination är ytterligare en indikation på förändring. Venus står på sjätte hus sidan om descendenten, vilket är det hus som har samband med kollegan. Alltså – utvecklingen går i positiv (sextil) riktning, från chefen till kollegan.

12 dagar senare kom beskedet. Chefen blev sparkad, och den överordnade kollegan (Mars) stannade kvar på sin post! Här ser vi ett typiskt exempel på hur planeter med dignitet har styrka och makt i horoskopet!

Ljus och kärlek,

Katarina

www.astro.se 

 

 

 

 

 

 Vad tänker du? Kommentera gärna!

Pin It on Pinterest

Share This