Vi har passerat sommarsolståndet och midsommaren är här! Månen gick i konjunktion med Solen i Kräftans tecken (nymåne) i morse, närmare bestämt klockan 4:30. Nymåne horoskopet passar för nystart och indikerar vad vi kan förvänta oss under den närmaste månaden. Nymånen stod tillsammans med Merkurius och Mars i kräftans tecken. Merkurius och Mars är en kombination som passar bra för att göra din röst hörd, vara aktiv mentalt och sätta planer i verket. När Mars är med i bilden finns det alltid risk för impulsivitet. Undvik kommentarer som kan såra andra. Var mindful, reflekterande och tänk efter innan du pratar och delar med dig av dina åsikter.

Andra framträdande aspekter denna månad är att saker och ting kan komma till ytan som du velat sopa under mattan. Nu behöver du ta tillfället i akt och hantera situationer som du helst velat undvika. Det kommer möjligheter som kan skapa större sammanhang i ditt liv. Något nytt och stort kan börja formas. Var öppen för att utveckla och utvidga din värld. Det kan handla mer om trygghet, välbefinnande och ökad självständighet. Nya viktiga kontakter kan formas både vad gäller vänskap, i sociala sammanhang eller i karriären.

Du kan få nya insikter som skapar positiv inre förändring, och börja se dig på dig själv med nya ögon. Kanske lämna något bakom dig som stått i vägen för ditt sanna jag. Var lyhörd för undermedvetna budskap. Meditera och lyssna inåt. Det är en ny period för välbefinnande, trygghet och för att skapa nya kontakter. Relationer kan också fördjupas eller förändras på ett positivt sätt. En ny och gynnsam relation kan utvecklas som leder till stora ekonomiska fördelar och utvecklingsmöjligheter.

Säg ja till resor, engagera dig i hobbies och kreativa projekt som du tycker känns positiva och utvecklande. Bestäm möten med själsfränder som du trivs tillsammans med. Var aktiv med vänner, syskon och familjen.

Solen går igenom Kräftans stjärntecken en månad framåt. Kräftan är ett känslomässigt vattentecken som har behov av att omvårda och skapa samhörighet med andra på ett djupare plan. De eftersträvar familjebehörighet. Kräftan bygger sin självkänsla på att känna sig omtyckt, trygg och behövd. Det är viktigt för en kräfta att känna att andra tycker om honom/henne. Självkänslan rubbas lätt av andras misstroende eller när kräftan känner sig kritiserad. Då drar sig kräftan tillbaka och in i sitt hårda skal. Kräftan är känslig, lättsårad, blir lätt klängig och medberoende. Eftersom kräftor utgår från en känslomässig grund, ser de på världen från ett känslomässigt perspektiv. Kräftor är därför känsliga för omvärldens inflytande. De gråter lätt och ofta.

Vi är ämnade att utveckla de egenskaper som det stjärntecken representerar där solen befinner sig i födelsehoroskopet. Solen står för vårt inre syfte, huvudsakliga livsmål och vad vi är här för att utveckla i denna inkarnation. När vi inte är i harmoni med vårt inre och med de egenskaper vi har innerst inne, tenderar vi att ”vackla runt” i egenskaper som det motsatta stjärntecknet står för. Kräftans motsatta stjärntecken är Stenbocken.

En kräfta som utvecklat sina solegenskaper är kreativ, fantasifull, närande, omvårdande, empatisk, har lätt för att uppfatta de finare nyanserna i tillvaron, poetisk, romantisk och hjälper andra igenom känslomässiga konflikter. Kräftan har en stark förkänsla till vad som ska ske. De är ofta mycket intuitiva och har ett djupt och rikt känsloliv.

En Kräfta som inte lever i enlighet med sina solegenskaper känner sig ”förlorad” och speglar Stenbockens egenskaper, och känner sig därför ”inte hemma” eller i harmoni med sig själv och sitt liv. En ”förlorad” kräfta kan då manipulera andra känslomässigt för att nå sina egna mål, vilket lätt utvecklas till en hård och hänsynslös ambitiös strävan. Istället för att värna om familjen/gruppen som står Kräftan nära, avskiljer sig Kräftan från sina nära och kära, och känner sig förbittrad över andras framgång som sticker i deras ögon.

Juli blir en bra månad för att komma i samklang med ditt känsloliv och med vänner som du delar ett djupare innehåll tillsammans med. Dra ner på tempot och upptäck vad som pågår i ditt inre landskap.

Ljus och glädje, Katarina

www.astro.se

 Vad tänker du? Kommentera gärna!

Pin It on Pinterest

Share This