Jag kom just hem från ett möte med ett gäng astrologer som tar examen idag i ”Vibrational Astrology” här i Gainesville, Florida. Det är David Cochranes skola ”The Avalon School of Astrology” som examinerar ytterligare en grupp astrologistudenter. Om du vill veta mer om David Cochrane och ”Vibrational astrology”, kan du finna flera hundra videos på Youtube. David har ägnat i stort sett hela sitt liv åt att forska i astrologi och har bl. a utvecklat astrologi programmet Kepler Software. David är en mycket kunnig man inom området.

Det var intressant att höra studenternas berättelser om hur de kom i kontakt med astrologi och hur astrologi har förändrat deras liv. Astrologi är en vetenskap och konst som beskriver vem du är, din livsväg och dina utmaningar i livet. Det är en vetenskap, men också en konst för det kräver kunskap och färdighet för att kunna tolka ett horoskop.

En traditionell astrologisk teknik som jag blir mer och mer intresserad av är Solreturer, eller revolutioner som de också kallas. En solretur beskriver vad som kan förväntas av året i stort och tekniken grundar sig på Solens rörelse. När Solen återkommer årligen till den grad, minut och sekund som Solen stod på när du föddes, ritas horoskopet upp för den tidpunkten. Horoskopet visar vad du kan förvänta dig under året.

Du kan sen dela in solreturen i tolv andra horoskop genom att använda dig av tolfte harmonin (tolfte harmonin = horoskopet delas med 12), och eftersom det finns 12 stjärntecken och tolv månader, så hamnar Solen på samma grad i de olika stjärntecknen under de följande tolv månaderna. Det ger alltså 12 olika horoskop, ett för varje månad. Här följer ett exempel på hur du använda solreturer:

Nedan ser du John’s födelsehoroskop. Du kan se att han är Vädur, med Solen placerad på 24 grader och 30 minuter i tredje huset. I stort så är John en utåtriktad och kontaktsökande person. Mycket skedde under 2017 i Johns liv, då han både flyttade till en ny stad, och fick en högt uppsatt position på ett jobb. Som du kan se i transit horoskopet nedan, så ligger transiterande Uranus i konjunktion med radix Solen. Den aspekten var aktiverad under både 2016 och 2017 vid ett flertal tillfällen. De långsamma planeterna har en längre process, och varje gång Uranus körde över Johns Sol i födelsehoroskopet, skedde förändringar, ofta oväntade sådana, som påverkade hans levnadssituation. Under året skapade han många levnadsomständigheter som kändes både befriande och förlösande, men hans personliga liv var färgat av oväntade skeenden. Relationer var ett genomgående tema, både i kärlekslivet och på jobbet.

Det som är mest utmärkande är den transiterande Uranus som kört över det Solen i konjunktion och aktiverat t-korset under 2016 och 2017. John genomgick stora förändringar, men också många perioder med hög stress. Uranus och Saturnus är motpoler som kan skapa starka spänningar. Som du kan se är Uranus stationär direkt i Januari 2018. Som jag nämnt många gånger tidigare beskriver en stationär direkt planet att någonting ändrar riktning. Uranus stod i exakt konjunktion med Solen när den vände direkt. Precis under de dagarna var spänningen som mest aktiv för John, med intensiva konflikter som ledde till avskedet.

Vi ser Uranus och Solen i konjunktion i solretur horoskopet (se nedan) i fjärde huset. John genomgick många förändringar kring boende och familjen. Ascendenten ligger i Skytten i solreturen, och Jupiter står i konjunktion till MC. Året handlade om karriären och den topp position som han fick. Men Jupiter har ingen dignitet. Venus i Fiskarna styr dock tionde huset, men är retrograd och i konjunktion med Kiron, och i kvadratur till Saturnus, som ligger precis bakom ascendenten. Karriären visade sig innehålla många komplicerade element, och var inte bestående i långa loppet. Månen står också problematiskt placerad i Skorpionen i elfte huset. Ytterligare en indikation på problem av känslomässig natur i grupper (elfte huset).

John är impulsiv och visade sig ha en tendens att köra över personer och fatta impulsiva beslut som han först borde diskuterat tillsammans med sina kollegor. Detta skapade problem och konflikter bland de anställda. I december fick ledningen kännedom om Johns impulsiva tendenser och den kris som skapats på grund av splittring i företaget. Det hela slutade med att John fick lämna sin post.

John är född på en fullmåne (Solen och Månen står i opposition). Härskaren över ascendenten är Saturnus, eftersom John är född med Stenbocksascendent. Saturnus står i Kräftans tecken i sjunde huset. Det finns en betoning på relationer, eftersom både fullmånen och sjunde huset sammankopplas med relationer (Solen= mannen, Månen= Kvinnan). Eftersom Saturnus är försvagad i Kräftan kan man tänka att John upplever många utmaningar kring relationer som han måste brottas med. John hade relationer i perioder, men verkade aldrig träffa den rätte. Hans problem i förhållanden förstärks av Venus placering som är försvagad i Väduren, som står i opposition till Pluto och i kvadratur till Mars i Kräftan. John har två t-kors som innehåller information om svårigheter i relationer. Venus, Mars och Pluto är ett t-kors. Solen, Månen och Saturnus är det andra. Är John självupptagen och känslomässigt labil, och kanske därför har svårt för att upprätthålla en långvarig relation?

John är en initiativtagare, men också ganska självcentrerad (Väduren). Samtidigt verkar Johns liv kretsa kring relationer. John är något medberoende (Månen i Vågen). Han pendlar mellan att vara impulsiv, burdus och överkänslig på samma gång, och kämpar med att skapa känslomässig balans, både inombords och i sina förhållanden. Det finns naturligtvis massor att säga om detta horoskop, men jag håller det kort för att demonstrera ett exempel.

 

Solreturen visar året. Vi ser att Jupiter styr ascendenten som ligger i närheten av MC. Året handlar om karriären. Solen och Uranus i fjärde huset indikerar en förändring kring boende och familjen. Saturnus ligger nära ascendenten, vilket symboliserar att krav och ansvar under året kan sätta press på hälsan. Nedan visas månadshoroskopen som bygger på solreturen.

De tolv månadshoroskopen visar solreturens inflytande mer i detalj, (jag har tagit med fyra horoskop. December, Januari, februari och mars 2018) Det var i december månad (det första av de fyra horoskopen nedan) som krisen bröt ut i företaget och John förlorade jobbet. Horoskopet för december visar tydligt på en genomgripande förändring. Ascendenten står på 29 grader, vilket är en indikation på förändring, att en process har passerat och något nytt är på inkommande. Månen står också i den sista månfasen, vilket är en annan indikation på “ett avslut”. Solen rör sig mot Saturn som står i kvadratur till ascendenten. Månaden kommer med problem i relationer!

John avslutade och började ett nytt kapitel i sitt liv under den månaden. Uranus står på 24 grader i horoskopet, dvs. där John har sin Sol i radix. I nästa månadshoroskop står ascendenten i Väduren, det första stjärntecknet, vilket är en intressant position med tanke på att Väduren ofta förknippas med nystart. Uranus i första huset på 24 grader fortsätter temat kring obeständighet och att John befinner sig i flux. Månen ligger på 29 grader och forsätter temat på avslut och nystart. Månfasen är fortfarande den sista. Temat är ganska tydligt.

Du kan finna viktiga ledtrådar till hur du bäst kan navigera ditt liv, genom att använda dig av dessa tekniker.

Traditionellt använder astrologer födelseplatsen som utgångspunkt för Solretur horoskopet, men många “moderna” astrologer anser att det är beroende av den plats som du befinner dig på som horoskopet ska utgå från. Därför reser astrologer ofta till platser på sin födelsedag, för att “påverka” solretur horoskopet. Detta väcker en filosofisk debatt. Kan du påverka ditt öde på ett sådant sätt, dvs. att du kan kontrollera din framtid genom att manipulera solretur horoskopet? Eller, är ditt liv till stor del redan förutbestämt (vilket är mer den linje som solreturen indikerar om man använder födelseplatsen som utgångspunkt). Skriv gärna och berätta hur du ser på det hela.

Ljus och glädje, Katarina

www.astro.seVad tänker du? Kommentera gärna!

Pin It on Pinterest

Share This