Idag är det magisk fullmåne-eklips i Lejonet/Vattumannens stjärntecken. Solen står i Vattumannen och Månen står i Lejonet, i opposition till varandra. Denna konstellation handlar om prioritering av gruppen (organisationer, samhällen, mänskligheten), i relation till den enskilda individens behov av att framhäva sin egen individualitet (åsikter, inriktning, inställning, behov av att ta ledningen och framhäva sig själv i gruppen).

Befinner du dig i en process där du är en del av ett kollektiv men samtidigt har behov av att bli hörd för dina egna åsikter och det du står för? Detta kan vara en utmaning som du tacklas med just nu. Lejonet ställer sig själv i centrum och är den som bestämmer utifrån en fast övertygelse om att han/hon är chef och ledare. Vattumannen har objektivitet, är iakttagande och sätter gruppens vilja före individens. Hur väl kan du integrera din personlighet och det du står för med gruppens inriktning och gemensamma vision?

Vi alla tillhör en och samma mänsklighet, men en polarisering sker inom många områden, och världen står inför stora förändringar. Vad är dina värderingar och ideal? Speglas detta i din livsstil? Ser du samhörighet och gemenskap eller avskildhet och utanförskap?

En fullmåne-eklips handlar om förändring. Effekten av eklipsen är sex månader och relaterar till de områden i ditt personliga horoskop där fullmånen-eklipsen hamnar. Räkna med omställningar och oväntade skeenden inom dessa områden.

Solen lyser upp månen som symboliserar vårt inre själsliv, det undermedvetna och underliggande reaktioner på livsupplevelser som ligger till grund för våra känslomässiga behov. Du kan bli mer medveten om dina känslomässiga behov, och starka känslor kan komma till ytan och behöva din uppmärksamhet. Räkna med utmaningar i relationer som kan få betydelse för känslolivets fortsatta utveckling.

Merkurius går in i Vattumannen senare idag, närmare bestämt klockan 14.39. Det är en positiv förändring eftersom Merkurius trivs bra i Vattumannen och har styrka genom triplicitet där (är funktionell och kan komma till uttryck på ett gynnsamt sätt). Vattumannen är ett lufttecken som har god självkännedom och en välutvecklad självkänsla. Vattumannen strävar efter att få gehör för sina annorlunda reform-ideer.

Dessa okonventionella individer förespråkar gruppverksamhet och presenterar ofta djupsinniga lösningar på problem som är välgrundade i fakta och bygger på objektiva iakttagelser och opersonliga bedömningar. Deras åsikter och idéer ligger ofta långt före sin tid. Vattumannen är ett “fast” tecken, vilket innebär att de ofta fixerar sig vid sina egna idéer och ibland excentriska påhitt.

De områden som styrs av Merkurius i ditt personliga horoskop kan fungera bättre de närmaste veckorna. Merkurius närmar sig en positiv aspekt till Mars de närmaste dagarna (är exakt på lördag), vilket passar bra för att sätt planer i verket. Gör en lista på allting som du vill få gjort och sätt igång!

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 Vad tänker du? Kommentera gärna!

Pin It on Pinterest

Share This