Känner du dig ”eclipsed” dvs. ”förmörkad” just nu?  Har din skugga gjort sig påmind och tagit fram dina svagheter? Gjort dig mer medveten om vad som behöver förändras och jobbas på i ditt liv?

När det är solförmörkelse, kastar månen sin skugga på jorden. Denna metafor kan appliceras både på en kollektiv och individuell nivå. Den individuella nivån ser du i det personliga horoskopet. Speciellt har eklipsen inflytande i ditt liv om du har en planet eller personlig punkt som blir aktiverad av eklipsen på 29 grader Lejonet i horoskopet (28.52 för att vara exakt). Eklipser kommer med intensiva upplevelser och förändringar som påverkar våra levnadsomständigheter.

Är det något område i ditt liv du upplever är i kris?

Denna eklips, kallad Saros 145 kastar sin skugga över USA, från kust till kust. President Trump kan bli avgörande i de stora förändringar som kommer att ske i USA. Ingenting blir sig likt efter eklipsens inflytande. Vi ser början på en ny era av något slag.

Eklipsen är en fullmåne med Solen i Lejonet och Månen i Vattumannen. Lejonet är ett eld tecken, med stark yang energi. Solen är speciellt stark i Lejonet eftersom den härskar där. Solen är en symbol för kungar, presidenter och personer i ledande ställning med makt. Månen är en symbol för folket. Vattumannen symboliserar gruppen. “Kungen/Presidenten” står i motpol till folket. Det kan handla om makt kamp. I värsta fall får vi se ett krig. Vi ser tendenser till inbördeskrig i USA. Motsatta krafter står i konflikt med varandra inom flera olika områden.

Eklipsen väcker vårt medvetande kring områden som berör viktiga områden i livet och det vi brinner för innerst inne. Eklipsen i Lejonet tar fram kraften, driver på själv-förverkligande och visar vem vi är innerst inne. Kombinationen Lejonet och Vattumannen kan symbolisera en balansgång mellan makt, frihet och självständighet.

Eftersom eklipsen sker i Lejonets stjärntecken, det kungliga tecknet, och dessutom på den kungliga fixstjärnan Regulus, skulle de traditionella astrologerna tolka denna solförmörkelse som ”fall från tronen”.  Med tanke på allt som sker i USA just nu kan vi förvänta oss det oväntade. Det amerikanska folket är delade och starka krafter är i omlopp både inom USA och på den utländska politiska scenen.

Klimatförändringar går snabbare än vi insett, den tekniska utvecklingen går så snabbt framåt att det förespås av experter att AI utvecklingen (artificiell intelligents/robot industrin) kommer att ta över så många jobb att många kommer att bli arbetslösa. Det är med andra ord enorma krafter igång på så många nivåer, och Trump går i täten och driver igenom utvecklingen åt ena eller andra hållet. Eklipsen indikerar att han blir katalysatorn till världsförändringar.

Under liknande eklipser i USA tidigare, skedde händelser som: atombomben i Hiroshima 1945 och mordet på Kennedy 1963. Omskakande händelser som förändrade världen.

Fullmåne eklipsen landar exakt på president Trumps ascendent, en av de mest personliga punkterna i horoskopet. Stridsplaneten Mars ligger i närheten. Vad kommer att hända i USA och med President Trump? Onekligen kommer vi att få se stora förändringar. Förmodligen kommer President Trump att uppleva stora personliga förändringar. Han kanske tvingas att förändra sin persona och framtoning, (ascendenten är den mask vi visar utåt. Ascendenten kallas också för relationsaxeln), från besserwisser rebell till en mer passande attityd och roll med tanke på position och inflytande. Vad som än kommer att ske, så börjar förändringen NU. (Men eklipsen har varit aktiverad från nymånen den 7:e augusti som var en partiell eklips och förmörkelse. Du har kanske känt av den intensiva energin?) Vanligtvis brukar astrologer säga att en eklips har inflytande under sex månader, dvs. under den perioden sker förändringar, men med tanke på magnituden av denna eklips, så kan vi räkna med ett längre tidsperspektiv.

En eklips kommer inte ensam, utan tillhör en ”familj” av eklipser (Saros serie) som rör sig mellan polerna under en längre period (1,300 år). Saros eklipserna utvecklas från partiella till totala förmörkelser under sin vandring till ekvatorn från en pol till den andra.

Slutligen, om livet känns kaotiskt och överväldigande just nu, så rekommenderar jag att du fokuserar på ditt välbefinnande. Gör något som hjälper dig att komma i balans. Det är också viktigt att du lär känna dig själv bättre. Du behöver jobba på din skugga och skapa “enhet” mellan ditt sanna jag och din skugga. Om du visar en sida utåt, men ger plats åt ilska, hat och avundsjuka i ditt inre, så vet du att du har något att jobba på. Skapa överensstämmelse mellan ditt yttre och ditt inre. Lev i ljus och kärlek.

Livet kan visa dig något viktigt just nu. Omfamna det, ömsa skinn, väx och frodas. Nu är en tid för avslut och ny början.

Lev i kärlek,

Katarina

www.astro.seVad tänker du? Kommentera gärna!

Pin It on Pinterest

Share This