Idag vänder Saturnus direkt! Saturnus har gått retrograd sedan den 18 april. Saturnus har gått retrograd i ungefär fyra och en halv månad. Eftersom Saturnus befinner sig i Stenbocken, det stjärntecken som Saturnus härskar över, så får nu Saturnus återigen styrka. Det innebär att Saturnus positivare egenskaper blir mer framträdande. Den retrograda rörelsen tar bort dignitet, enligt klassisk astrologi, dvs att det har varit svårare att tillgodogöra sig Saturnus positiva sida. Har du upplevt mörkare tongångar i ditt inre de senaste månaderna? En modernare tolkning av Saturnus retrograd, är att energin blir mer introspektiv.

Saturnus är en planet som är viktig i relation till ”vårt personliga universum” och beskriver hur vi förhåller oss till strukturer och hur vi bygger upp vårt materiella liv. Saturnus är en energi som förknippas med självdisciplin, självbehärskning, kontroll, koncentrationsförmåga och självtillit. Personer med en välplacerad Saturnus i födelsehoroskopet har ofta lätt att anpassa sig till rutiner, eftersom de kan ta ansvar och uppnår därför ofta positioner i samhället som befäster deras auktoritet. Saturnuspräglade personer har lättare för att bygga upp strukturer som gynnar deras karriär och ekonomi.

Saturnus skuggsida är mörk och förknippas med depression, pessimism, kylighet och hårdhet. När man har för mycket ansvar är det svårt att ha roligt. Allting kretsar bara kring arbete och rutiner, vilket lätt leder till uttråkning, avsaknad av humor och mindre skratt. Saturnuspräglade personer kan vara kalla och hårdnackade. Andra egenskaper är tendensen att hålla fast vid vanor, formaliteter, regler och konventioner. Man fastnar helt enkelt i strukturer som kanske känns trygga men tar bort spontaniteten. Det är lätt att krympa i en sådan situation. Saturnus står också för inskränkningar, restriktioner, hinder, motgångar, misslyckande och svårigheter. Dessa energier kan man uppleva när Saturnus är speciellt framträdande, t ex om man har en Saturnus transit till en personlig planet i horoskopet.

Två speciellt viktiga Saturnus perioder är Saturnus returerna. Det tar ungefär 29 år för Saturnus att gå ett varv i zodiaken, så Saturnus returerna sammanfaller med åldrarna 29 och 59 år (ungefär). Om man lever länge kan man få uppleva tre Saturnus returer. Vid dessa tidpunkter sker ofta genomgripande förändringar i livet, då man gör avslut och börjar en ny fas. I den första fasen vid 29 års ålder blir man vuxen på ett mognare sätt. Man lämnar ”ungdomen” bakom sig och tar ofta upp ett mer ansvarsfyllt liv (familjeliv, barn, karriär). Vid 59 års ålder börjar ytterligare en ny fas. Man är inte längre ung och lika verksam som man kanske varit tidigare. Åldern börjar kännas av och man får fundera på vad som känns viktigt och vad man vill lägga tid och energi på. Hur vill man planera för ålderdomen? Det är ofta viktiga beslut som måste tas runt denna tidpunkt. Man får anpassa sig till nya förhållanden i livet och ofta släppa det man tidigare tagit för givet.

Individer som inte lyckats få ordning på sina liv har ofta svårt att hantera Saturnus. Vår samhällsstruktur bygger på att man klättrar ett steg i taget och att man inordnar sig i ett system. Missbrukare som jag jobbar med har ofta väldigt svårt för detta, och de måste lära känna Saturnus energi, dvs lära sig att ta ansvar och bygga strukturer som är hållbara. Ofta vill de undvika ansvar och krav och istället fly in i Neptunus dimmor där de inte behöver hantera ”verkligheten”. De är ofta dåliga på att hantera motgångar och misslyckanden. Men det är genom våra ”misslyckanden” som vi lär oss om livet och om oss själva. Vi växer oss starka genom Saturnus erfarenheter.

Just nu står Venus i Vågen och går i kvadratur (spänningsaspekt) till Mars i Stenbocken de närmaste dagarna. Venus och Mars möter Uranus, så vi får räkna med oväntade händelser i relationer. Starka känslomässiga (sexuella) krafter kan uppstå i mötet med andra. Venus och Mars är symboler för kreativitet och passion. Uranus tar oss ur vår bekväma zon och ger oss nya upplevelser. Lägg in något roligt och annorlunda på schemat och förvänta dig det oväntade. Mars byter också tecken och går in i Vattumannen. Mars har gått retrograd och varit i kontakt med södra noden och Uranus vid två tidigare tillfällen i år. Nu kommer den tredje och sista kontakten. Du kanske måste släppa taget i ett samarbete och anpassa dig till nya situationer. Var öppen och flexibel. Du kanske redan gjort vissa justeringar i din livssituation som passar bättre in på dina behov. Om du inte har gjort det, så kan det bli en stressfylld tid som driver fram förändring. Se över dina behov och gör justeringar som passar dina framtidsplaner i samarbetet med andra. Frihet och självständighet kan vara nyckelbegrepp nu.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 

 Vad tänker du? Kommentera gärna!

Pin It on Pinterest

Share This