Venus har lämnat Fiskarna och står nu i Väduren. Venus stod på sista graden i Fiskarna under början av Påsk helgen, och där ligger fixstjärnan Scheat. Med tanke på att Ingress horoskopet, vårdagjämningen, alltid börjar med att Solen står i närheten av Scheat (29.37 Fiskarna, Beta Pegasus konstellationen), kan det vara intressant att fundera på vad Scheat’s inflytande egentligen har (vad speglar Sheat?) för inverkan på våra liv i stort och på det rådande samhällsklimatet. (Ingress horoskopet är när Solen går in i Vädurens stjärntecken, vilket skedde den 20:e Mars, 2019 kl. 22.58 CET, och är början på det nya astrologiska året. Vårdagjämning horoskopet anses reflektera hur hela året kommer att bli i stort och är därför viktigt att ta hänsyn till.) På många nivåer är det kris på vår moder jord – i naturen, med många individers mentala hälsa, drog kulturer som florerar, självmordsvågor bland unga, konflikter och motsättningar politiskt i många länder, miljökatastrofer som resultat för att vi har ”fel” livsstil. Vi måste ta med den underliggande symbolik som Scheat representerar när vi tolkar Ingress horoskopen. Det finns ett underliggande tema av “dåligt omdöme” vad gäller hur vi tar tillvara på våra naturresurser och detta kan leda till total kris och undergång om vi inte skapar förändring kring värderingar och livsstil. Eftersom Fixstjärnor rör sig långsamt, så kommer Scheat att stanna kvar i närheten av vårdagjämningspunkten ca 100 år framåt i tiden. 

Fixstjärnor har blivit betydligt mer populära inom astrologi under det senaste årtiondet. Tidigare använde traditionella astrologer fixstjärnorna i sina tolkningar för att utläsa förutsägelser. De moderna astrologerna använde sig inte av fixstjärnor, utan fokuserade mer på de yttre planeterna för tolkningar. Ebertin var före sin tid och integrerade fixstjärnor inom kosmobiologi. Nuförtiden blandas olika tekniker, ofta med ett evolutionistiskt inslag där fixstjärnor integreras i tolkningen. 

Fixstjärnor anses vara gynnsamma eller ogynnsamma, och precis som planeterna kan delas upp i ”gynnsamma” och ”ogynnsamma”, delas fixstjärnorna in i liknande kategorier. Detta speciellt inom den traditionella astrologin. T ex Venus grundläggande natur anses gynnsam och Saturnus ogynnsam, men olika faktorer kan påverka deras status, så Venus kan agera ogynnsamt och Saturnus kan agera gynnsamt. Det är ganska komplicerat och mycket att ta hänsyn till vid en tolkning av en planets status i horoskopet. På samma sätt kan inflytandet av fixstjärnor minska eller öka beroende av dess position och relation till andra faktorer i horoskopet. 

Som sagt, i princip kan man dela upp fixstjärnor i en gynnsam eller ogynnsam kategori, och Scheat tillhör den ogynnsamma kategorin. De traditionella astrologerna gav tolkningen ”shipwreck” till Scheat, och egenskaper som ”dåligt omdöme”, fåfänga, ambition, entusiasm och nyckfullhet. Scheat har anknytning till havet, båtar och väder och Lilly (Hovastrolog på 1600-talet) ställde horoskop till köpmän som oroade sig för om deras skepp och därmed last hade förlist på havet. Lilly beskriver skeppshaveri när Scheat var betonad i horoskopet. Fixstjärnor associeras till olika planeter. Scheat associeras till Merkurius och Mars (Ptolemy). En aspekt mellan Merkurius och Mars ger en tendens till förhastade beslut och impulsivt tänkande och agerande. Under medeltiden beskrevs Scheat relaterade individer till personer med hög ambitionsnivå men med mycket dåligt omdöme (George Noonan 1990 p.22). Vivian Robson beskriver Scheat som en extremt olycklig fixstjärna i horoskopet som kan indikera extremt olyckliga omständigheter som kan leda till att en person kan förlora sitt liv genom att bli mördad eller genom att ta sitt eget liv, eller dö i katastrofer som flygplansolyckor, översvämningar, skeppshaveri, eller i andra naturkatastrofer etc. Detta om Scheat står i förbindelse med andra olycksbringande planeter i horoskopet. 

Simmonite ger Saturnus till Scheat, och andra författare beskriver en kombination av Merkurius och Saturnus. Elsbeth Ebertin beskriver att ett positivt inflytande kan komma genom Scheat, men bara för ett fåtal individer som kan ta emot den kreativa energi som kan emanera från denna position i horoskopet. Dessa unika individer kan uppvisa stor mental kreativitet och vara fritänkande individualister (E. Ebertin ”Fixed Stars and their Interpretation” 1928, p. 82) 

Den gren inom astrologi som konsekvent använder fixstjärnor är framför allt ögonblicksastrologi eller horär astrologi som det också kallas (när man ställer en specifik fråga), händelseastrologi (när man tar tiden för en specifik händelse), och i valastrologi (när man väljer en gynnsam tid för något man vill starta i framtiden, t ex ett giftermål, början på ett nytt projekt etc.) Men tolkningar som inkluderar fixstjärnor har alltmer börjat ta plats inom andra astrologiska skolor och används nu ofta vid tolkningar av prognoser och födelsehoroskop. Frågan är hur vi kan använda ett ”negativt” inflytande och vända det till något konstruktivt som vi kan växa genom. Jag ser alla utmaningar i livet som tillfällen för personlig utveckling. Jag tror inte på ”domedags” profetior, såvida vi inte väljer att stanna i en sådan mentalitet/energi. Vänd problem/misslyckande/kriser till utvecklingsmöjligheter och förändring, och finn din inre styrka.

Var ligger Scheat i ditt personliga horoskop? Har du någon planet konfigurerad med denna fixstjärna?

Ljus och glädje, Katarina

www.astro.seVad tänker du? Kommentera gärna!

Pin It on Pinterest

Share This