Hej alla,

Det är nymåne i Fiskarna och denna gång står Solen och Månen tillsammans med Neptunus i Fiskarnas tecken. Neptunus bjuder in oss till att gå på djupet och komma i kontakt med de djupare skikten inom oss. Vi kan få nya insikter och en glimt av en högre medvetenhet som kan öppna upp helt nya vägar. Bra period för meditation och andlighet. Lägg energi på din inre personliga utveckling och satsa på inneboende talanger som ligger latent inom dig. Sortera dig igenom ett överflöd av information och vänta med viktiga beslut tills du känner dig helt säker.

Merkurius vände retrograd strax innan nymånen. Merkurius i Fiskarna och dessutom retrograd anses traditionellt vara en mycket försvagad position för Merkurius. Vad innebär det? Det innebär att Merkurius egenskaper inte kommer till sin fulla rätt i Fiskarna. Merkurius symboliserar vårt förstånd, kommunikation och hur vi tar in och processar information. En välplacerad Merkurius i horoskopet ger tankeförmåga och klart tänkande. Förmågan att resonera, analysera, dra slutsatser, ta ställning och göra bedömningar görs på ett rationellt och förnuftigt sätt. Merkurius präglade personer söker kunskap och information. De är nyfikna och har god inlärnings och uppfattningsförmåga. Merkurius kommer inte till sin fulla rätt i ett vattentecken, eftersom vattenelementet står i motsats till luftelementet, och tar intryck genom känsloupplevelser och är därför mer benägna att dra ologiska slutsatser. Fiskarna är det mest obegränsade vattentecken och har en tendens att förslösa tankeenergin på drömmeri och inre fantiserande. Det innebär inte att personer med Merkurius i Fiskarna är mindre intelligenta än personer med Merkurius placering i andra tecken. Tvärtom, kan Merkurius i Fiskarna vara oerhört intuitiv och i samklang med de finare sammanhangen i tillvaron. Men om vi ska vara ärliga, så har ofta Merkurius i Fiskarna problem med koncentrationen och oklart tänkande (för att de tar in så mycket på en gång) och därmed svårare för att dra logiska slutsatser.

Jag läser en bok som heter “Fördel ADHD” och man skulle kunna säga att ADHD kan relateras till en “försvagad” Merkurius. Personer med ADHD har problem med inlärning och koncentrationen, men i gengäld kan de vara oerhört kreativa och tänka “utanför lådan”. En försvagad planet är antingen “under-betonad” eller “över-betonad”, dvs en försvagad Merkurius kan också komma till uttryck på ett överdrivet sätt med t ex planeringsmani, överbetonar intellektet och förnuftet och accepterar ingenting som inte går att förstå på ett rationellt sätt.

Merkurius har också en annan sida. Den kan vara listig och slug. Speciellt med denna kombination av planeter som står på himlavalvet nu bör vi vara uppmärksamma på bedrägliga situationer som kan uppstå omkring oss, kanske genom personer som inte har helt rent mjöl i påsen. Fiskarna är ett expansivt tecken, så vi kan bli överväldigade av information som kan ta alldeles för mycket tid att sortera sig igenom.

Ta ett steg tillbaka och reflektera över det som sker omkring dig. Som vanligt när Merkurius går retrograd kan tekniska problem, förseningar och missförstånd uppstå. Dra ner på tempot och ge dig själv extra tid till det som känns viktigt. Då blir det också lättare att hantera situationer om något går fel.

Eftersom Jupiter står gynnsamt placerad i Skyttens tecken fram till den 10 april (går sedan retrograd), kan Jupiter “skänka gåvor” till Merkurius. Dvs. Merkurius är vad som kallas “rendered” (från franskan “rende” – att göra/framföra). En planet som går retrograd och dessutom är försvagad, som Merkurius retrograd i Fiskarna – kan “få dubbelt” tillbaka av den planet som “render”, dvs. Jupiter i sitt eget tecken (Merkurius befinner sig i ett Jupiter styrt stjärntecken – Fiskarna). Det kan vara gåvor i form av det som Merkurius behöver. Man kan tänka så här: Om du befinner dig i en riktigt risig ekonomisk situation, men har en väldigt rik farbror med gott hjärta, så kan du få hjälp av din farbror, t ex i form av en stor summa pengar som hjälper dig igenom din komplicerade situation. När starka planeter står i aspekt med svaga planeter, hjälper de starka planeterna de svagare planeterna att fungera bättre. Mars står i Oxen just nu och anses vara försvagad där eftersom Oxens natur är motsatt till Mars egenskaper. Oxen är långsam och ogillar förändring. Mars har dock triplicitet i jordtecken, så Mars kan ha en viss tur i Oxen. En vän berättade för mig om en hantverkare som har Mars i Oxen som skulle bygga en terass till henne. Resultatet blev helt enastående. Jätte vackert arbete (Oxen är styrd av Venus). Mycket skickligt gjort, men det tog tre gånger så lång tid och blev mycket dyrare än hon hade räknat med!

Mars går nu i aspekt till Saturnus som är stark i Stenbocken. Saturnus kan skänka “gåvor” till Mars, och förstärka Mars energi. Mars energi blir disciplinerad genom Saturnus och kan därför bli mer effektiv och “få något gjort”.

Passa på och sök dig inåt de närmaste två veckorna. Kom i kontakt med ditt inre landskap genom meditation, studier och inre resor. Du kan göra nya insikter som blir början på något helt nytt.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 

 Vad tänker du? Kommentera gärna!

Pin It on Pinterest

Share This