En läsare kommenterade att datumen för de olika stjärntecknen i månadshoroskopet i tidningen inte stämmer. Det är korrekt att datumen inte alltid överensstämmer med Solens exakta intåg i stjärntecknen, eftersom det skifta något från år till år. T ex detta året går Solen in i de olika stjärntecknen på följande tider:

2019
Väduren                20 mars 22:59
Oxen                      20 april 10:56
Tvillingarna          21 maj 10:00
Kräftan                  21 jun 5:55
Lejonet                  23 jul 4:51
Jungfrun                23 aug 12:02
Vågen                     23 sep 9:51
Skorpionen           23 Okt 19:20
Skytten                  22 nov 15:59
Stenbocken           20 dec 5:20
Vattumannen        20 jan 15:55 (2020)
Fiskarna                19 feb  5:57  (2020)
Om du är född på gränsen mellan två tecken, så behöver du veta din födelsetid för att ta reda på i vilket tecken din Sol stod i vid födelsen. Anledningen till att datumen kan variera beror på att det sker en förskjutning mellan solstånd och dagjämningar (därmed anledningen till skottår). Ett tropiskt år (Jordens faktiska rörelse runt Solen) är 365, 2421875 dygn långt. Zodiaken är indelad i 360 grader. Vardera stjärntecken består av 30 grader. Dagjämningar och solstånden justeras därmed årligen, vilket kan innebära att Solens ingång i ett stjärntecken kan förskjutas något från år till år.
Här i södern stöter jag ofta på kristna fundamentalister. Speciellt inom 12 stegs behandling inom anonyma alkoholister och drogberoende lärs det ut religiösa principer som kan tolkas ganska fundamentalistiskt. Det behöver absolut inte vara så, men det finns utrymme för ett sådant tänkande. I vilket fall, jag höll i en grupp med drogmissbrukare där jag beskrev att vi är producenter över våra egna liv och medskapare i den kreativa livsprocessen. Det gick inte hem hos alla. En del ansedde att Gud styr allt och vi är bara marionetter i Guds händer.
Hmmmm….det tål att funderas på
Jag vill gärna se livet som att vi är medskapare. Vi har fri vilja att göra val, och de val vi gör skapar vår framtid. Med val kommer också ansvar. Saturnus är ytterst den viktigaste planeten, om man nu kan värdera de olika psykologiska krafterna som verkar i våra liv. Alla energier är förstås viktiga, men om vi vill skapa den bästa versionen av oss själva, så är Saturnus en viktig faktor, eftersom vi ytterst måste ta ansvar för våra handlingar och det är genom arbete som vi finner syfte och motivation.
Vad livet egentligen är och vad vårt sanna förhållande till existensen är, förblir dunkelt. Men vi deltar i denna skapelse och är engagerade i livet som medskapare, producenter eller konsumenter.
Kärlek och glädje,
Katarina

 

 

 Vad tänker du? Kommentera gärna!

Pin It on Pinterest

Share This