Runt midnatt lämnar Mars Vattumannens tecken och går Mars in i Fiskarnas tecken. Fiskarna är ett vattentecken. För oss Mars styrda individer (om du har vädur eller skorpion ascendent) kan det komma som en befrielse. Mars representerar vad vi vill och hur vi beter för oss för att uppnå det. Mars symboliserar viljan och kraften att genomdriva det vi vill ha. 

I den traditionella astrologin anses Mars få triplicitet i vattentecken, vilket innebär att Mars trivs bra där och att energin kommer till utlopp på ett gynnsamt sätt. Mars är dock försvagad i Kräftan, eftersom Kräftan har en tendens att pendla i humöret och därför kan ha problem med att upprätthålla energin och motivationen. När känslor (vattentecken) står bakom vilja/handling, kan kraften bli mer fokuserad och mycket kan åstadkommas. Visserligen är fokus inte ett ord som kopplas samman med vattentecken, eftersom vatten-präglade personer ofta förlorar sig i känslor och antaganden som slagit rot från fantasin och inbillningar. Men tänk på vilken enorm styrka som kan komma fram när starka känslor ligger bakom. 

Mars i Vattumannen är inriktad på gruppen och samarbete, så länge Mars får utrymme att göra saker och ting på sitt eget sätt. Mars i Vattumannen kan bli något av en upprorsmakare annars.  Vattumannen behöver frihet att få gå sina egna vägar.

Fiskarna styrs av intuitionen när de är ”uppkopplade”. Deras vilja och handlingar påverkas lätt av yttre omständigheter och andra människor. Därför är det viktigt för Fiskarna att välja rätt miljö som känns uppbyggande och positiv i deras vardag. Mars i Fiskarna är inriktad på välgörande ändamål och kommer bäst tilluttryck i sammanhang där det finns ett idealistiskt inslag. 

Nu får Mars skjuts av Jupiter i Skytten eftersom Mars kommer att befinna sig i Jupiters tecken (Jupiter styr Fiskarna i den traditionella astrologin) och Jupiter har styrka i Skytten, där den befinner sig nu. Alltså, Mars och Jupiter kan samarbeta på ett gynnsamt sätt vilket kan ge framgångsrika resultat. Mars stannar i Fiskarna till årets slut och kommer att ha sällskap av Neptunus i Fiskarna. Detta är en perfekt tid för engagemang i mystik, andlighet, konst, musik, kreativitet och aktiviteter som inspirerar på ett djupare själsligt plan. Satsa på meditation, yoga, bön, medvetande utvidgande aktiviteter som hjälper dig att koppla upp till ditt högre jag. 

Skuggsidan är flykt. Behovet av att fly undan vardagens krav och måsten. Om du har drogberoende kan den tendensen öka dramatiskt den närmaste tiden. Satsa på uppbyggande och kreativa aktiviteter som hjälper dig att komma i samklang med ditt inre. 

Venus vänder direkt, också idag…så det är en annan positiv förändring som kan hjälpa till att släppa stressflödet. Venus går i opposition till Uranus de närmaste två veckorna. Du får räkna med att oväntade situationer kan uppstå omkring dig som kan förändra något i relationer. Satsa på att komma mer i samklang i samarbetet med andra och skapa större rymd för personlig kreativitet, frihet och självständighet i dina relationer. Det kan bli en berg och dalbana, men också mycket nytt som komma till dig genom andra. Följ med i flödet och öppna dig för förnyelse och nya perspektiv i dina relationer. Satsa på att skapa positiva förändringar som ger bättre flöde i förhållanden. Känn in dina behov och ge dig själv utrymmet att förverkliga det du behöver för att fungera bättre i dina relationer. 

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se Vad tänker du? Kommentera gärna!

Pin It on Pinterest

Share This