Idag är det Tacksägelsedag här i USA och fullmåne i Tvillingarnas tecken. En dag att visa uppskattning för allt vi har fått och har omkring oss i livet. Solens intåg i Skyttens tecken är passande för tankar kring generositet och överflöd. Jupiter står nu också i Skytten för att stanna ett helt år. Tillsammans med Solen och Jupiter står Merkurius retrograd, också i Skytten. 

Det är en tid för inre reflektion och funderingar kring syfte, planer och kommunikation som fungerar eller inte fungerar. Skapa förändring och bli tydligare i din kommunikation och det du står för. Eftersom Venus också nyligen haft sin retrograda period, kan vi ha fått många insikter genom relationer. Har du bestämt dig för att mer distinkt fördjupa relationer med dem i ditt liv som delar dina värderingar? Ge upp relationer som inte har något positivt inflytande? Det kan kännas viktigare att lägga tid på personer som förstår dig. Varför stanna kvar i situationer som skapar besvikelse och negativa känslor? 

Nu är en tid för öppet, flexibelt tänkande. Gå utanför din bekväma zon och fundera på annorlunda lösningar på problem och situationer. Undvik att fastna i dogma och ”låsta” tankegångar som begränsar ditt perspektiv. 

Nymånen den 6:e december sker samtidigt som Merkurius vänder direkt. En perfekt kombination för nystart och nytänkande. Gå inåt och uppmärksamma mönster som behöver förändras i ditt tänkande, så du kan skapa ny tillväxt och positiv utveckling.

Kom i kontakt med din känsla för tacksamhet och se utvecklingsmöjligheter i svårigheter. Jag fick detta imorse:

“Gratitude, the simple and profound feeling of being thankful, is the foundation of all generosity. I am generous when I believe that right now, right here, in this form and this place, I am myself being given what I need. Generosity requires that we relinquish something, and this is impossible if we are not glad for what we have” 

-Sallie Jiko Tisdale, “As If There is Nothing to Lose” (Tricycle)

”Tidigare i det svenska samhället (när det var Tacksägelsedag) brukade bönderna anlända till kyrkan på denna dag med kärvar, potatissäckar, korgar, rotfrukter, äpplen och annat som de skördat, för att på så vis tacka Gud för årets skörd.”

Vi går igenom olika perioder i våra liv och ibland möter vi utmaningar som känns oövervinnliga eller orättvisa. Det är lätt att tappa perspektivet och falla in i negativt tänkande. Det är speciellt de långsammare planeterna i transit kommer med större utmaningar, eftersom deras inflytande pågår under en längre tid. Pluto triggar ofta kris, Neptunus löser upp strukturer och skapar osäkerhet och ibland inre kaos, Uranus energi fungerar som katalysator för förändring, vilket kan vara oerhört påfrestande om vi inte vill förändra, Saturnus kommer med begränsningar och ibland svidande konsekvenser. Kris leder till utveckling. Dock inte utan en hel del oro och stress. Stress påfrestar nervsystemet och gör det svårt att finna balans och harmoni som är så viktigt för välbefinnandet. 

När vi befinner oss i kris eller tampas med jobbiga utmaningar kan det vara svårt att upprätthålla ett medvetande av tacksamhet och komma ihåg att allting som sker i våra liv är utvecklingsmöjligheter för inre själsligt uppvaknande/förverkligande. Kan du se möjligheter och destillera något positivt från tidigare misslyckanden och från situationer som känns svåra och begränsande? Sitt ner och fundera på vad universum vill att du ska lära dig från den situation du befinner dig i nu. Utmaningen är kanske att inte fastna i negativa mönster, ilska och förbittring. Kan du känna tacksamhet för utmaningen? Klicka på länken nedan och ta in några visdomsord från Jack Kornfield.

Meditation on Gratitude and Joy

Ljus och kärlek,

Katarina

 Vad tänker du? Kommentera gärna!

Pin It on Pinterest

Share This