Det är en vacker stjärnkväll. Venus är aftonstjärna och närmar sig Jupiter i konjunktion. Venus har nyligen gått in i Skorpionens stjärntecken. Venus och Mars kommer att dansa en kosmisk dans under hösten, fram till slutet på november. Temat handlar om relationer på olika nivåer. Vi speglas i mötet med andra personer och får möjlighet att utveckla insikt om oss själva. Vårt medvetande kan vidgas genom den balans vi måste skapa mellan starka känslor som kan uppstå i relationer och i det samarbete som vi måste upprätthålla på ett mer opersonligt plan, kanske för gruppens bästa. Vi kanske måste kompromissa med våra behov och önskningar, och det vi värderar kanske inte värderas lika mycket av andra. Vi måste frigöra oss från starka känslor som står i vägen för ett bättre samarbete, släppa ego och sträva efter ovillkorlig kärlek. Olika känslor kan dock komma emellan och ställa till det. Vi kanske inte är mogna att kompromissa, släppa negativa känslor, och vi får räkna med utmaningar i situationer som involverar andra personer. Olika viljorna kan dra åt olika håll.

Mars och södra noden går i konjunktion den närmaste tiden. Den södra noden i födelsehoroskopet handlar om invanda mönster som vi har med oss från det förflutna. Vi faller lätt in i vanor som känns naturliga. Men det är den norra nodens egenskaper (dvs. det stjärntecken och hus som den befinner sig i) som vi bör sträva att utveckla och integrera.

Horoskopet ger oss möjlighet till utveckling. Genom att lära känna det personliga horoskopet kan vi följa med i vår egen utveckling och höja vårt medvetande. Vi får insikt om tendenser och mönster vi har med oss och vad våra svagheter och styrkor är. Du inser genom astrologins symboler och språk att du är mer än de situationer som du skapar i livet. Du får insikt om de utmaningar och läxor du behöver lära dig.

Astrologi är ett kosmiskt språk som ger oss ett större perspektiv på tillvaron. Ett andligt perspektiv. Planeterna representerar inre psykologiska krafter. Dessa krafter filtreras genom de olika stjärntecknen. Stjärntecknen uppvisar egenskaper, hur vi förhåller oss i situationer, och husen beskriver områden i livet som är framträdande i våra liv.

Lär känna ditt horoskop. Lär känna dig själv. Känn in hur planeterna fungerar i ditt liv. Låt planeterna tala med varandra. Vad säger din Måne i Lejonet, din Merkurius i Skytten, eller din Saturnus i Jungfrun t ex? De talar olika språk och vill olika saker. Vad skapar det för dynamik i ditt liv och hur manifesteras det i situationer? Det är kontrasterna i horoskopet som står ut och som man måste jobba med och försöka skapa balans mellan. Det är kontrasterna som kan skapa problem och livskriser.

Kris kan uppstå i relationer nu. Behandla dig själv väl och kom i bättre kontakt med dina inre behov. Varje val spelar roll. Låt inte andra personer utnyttja dig. Respektera dig själv för att göra bättre val.

Du förtjänar din egen respekt.

Ljus och glädje,

Katarina

www.astro.se

 Vad tänker du? Kommentera gärna!

Pin It on Pinterest

Share This