Vi befinner oss i en eklips period. Den 7:e augusti blir det partiell månförmörkelse under fullmånen i Vattumannens stjärntecken. Den 21:a augusti blir det total solförmörkelse i Lejonets stjärntecken. Dessa eklipser blir årets sista. Nästa eklips sker den 31 januari 2018, och blir en total månförmörkelse över nordöstra Europa.

Vad betyder en eklips astrologiskt sätt? Inom astrologi anses eklipser symbolisera dynamiska och betydande förändringar som har stor inverkan på framtiden. En eklipsperiod anses vara aktiv upp till 6 månader, och kan börja ha inverkan lite innan eklipsen är exakt till månader efter. Räkna med stora omställningar och ibland livsavgörande händelser som ger livet ny inriktning. Det gäller även på den politiska scenen. Speciellt drabbade blir de som befinner sig där eklipsbanan (dvs. där eklipsen är synlig) passerar. Denna gång är det USA som kommer att få uppleva genomgripande omställningar. Förvänta dig det oväntade och var öppen för att hänga med i svängarna. Eftersom President Trump har både Ascendenten och Mars i Lejonet nära eklipsen, kan vi räkna med att få höra om en hel del rabalder och stora förändringar i hans liv. Han kan också vara en katalysator för stora genomgripande omställningar i USA och på den politiska arenan som får grundvalarna att skaka.

Solen står i Lejonets tecken som är ett fast eldtecken, vilket innebär att eldens kvalitet kommer till uttryck i sin mest stabila och koncentrerade form. Lejonet kan tygla sin impulsiva natur och rikta sin kraft på att driva igenom sin vilja på ett bestämt och kraftfullt sätt. Lejon har behov av att gestalta något genom att ge uttryck för sig själv. Lejon är stolta och behöver synas, få andras uppmärksamhet, och sätta sitt bomärke på världen. Deras naturliga ledarskap kan skapa en maktposition som i sin tur ger stärkt självkänsla och identitet. Rang och status är viktigt. Självaktning är centralt. Lejon gillar att bestämma, har ledarskapskvaliteter och en aura av auktoritet. Lejon styrs av Solen och representerar hjärtat i kroppen. Lejon är varmhjärtade och faderligt beskyddande.

Fullmånen står i Vattumannen den 7:e. Vattumannen prioriterar gruppen framför individens behov av att framhäva sig själv. Vi kan uppleva teman som handlar om att skapa balans mellan den egna individens behov kontra gruppens gemensamma mål och strävan. För mycket ego och jag-tänkande kan leda till konflikt i gruppen. Nu handlar det om att inordna personliga behov som är bäst för gruppen. Gruppen kan vara familjen, företaget-kollegorna på jobbet, organisationer vi är involverade i, ett land eller världen i stort.

Befinner du dig i en process som handlar om att finna samklang mellan dina egna behov av att uttrycka din sanna identitet, kreativitet, ha makt och kontroll över ditt liv, kontra din roll i gruppen och att uppfylla dess behov? Du kanske upplever att det finns sårbarhet för gruppens överlevnad. Gruppen kan just nu genomgå en process av förändring,  instabilitet och osäkerhet. Framtiden kan hänga på en skör tråd, om inte starkt ledarskap kommer in i bilden och skapar trygghet och stabilitet för gruppens bästa och fortsatta utveckling.

Vad du än väljer att göra under denna eklips period, kom ihåg att ge utrymme för frihet och självförverkligande.

Var uppmärksam på din egen livssituation och fatta viktiga beslut som passar bättre in på din framtid. Många upplever att det är, och har varit under en längre period, en tid av ”väntan” på att något nytt infinna sig. Det ligger förändring i luften. Inom kort kommer du att få klarhet i hur förändringar, både i ditt personliga liv och i förhållande till ”gruppen” kommer att gestalta sig och påverka din framtid.

Venus går in i Kräftan 31 juli. Venus trivs bra i Kräftan och passar för att skapa närhet i relationer och i familjegemenskapen. Satsa på välbefinnande och landa i dig själv. Denna placering bådar gott för utvecklandet av känslobaserade relationer.

Uranus vänder retrograd 2 augusti och vänder inte direkt förrän den 1:a Januari 2018. Perfekt för en bra nystart på det nya året! Men innan dess är det dags att göra justeringar och vara öppen för förändringar i områden som behöver mer uppmärksamhet och insikt. Satsa på förändringar som öppnar upp för något nytt som motiverar din framåtanda. Var inte rädd för att ta på dig en ny roll.

Om du känner dig helt stressad och överväldigad av din nuvarande livssituation, satsa på att komma i balans med ditt inre och sanna jag. Om du måste välja, välj det som är hållbart i längden och ger mest glädje i hjärtat.

Ljus och kärlek,

Katarina

www.astro.se

 Vad tänker du? Kommentera gärna!

Pin It on Pinterest

Share This