Vi är alla själar, på en resa genom evigheten, som förnärvarande befinner oss i en fysisk kropp här på jorden. Innan vi föds är vi ren själsenergi och vi är en del av det enorma elektromagnetiska fält som kallas The Divine Matrix, den högsta källan, Universum eller vad vi nu väljer att kalla det. Innan vi föds går vi igenom vårt kommande liv, vi väljer när och var vi ska födas av vilka föräldrar, allt för att de ska stämma överens med de karmiska läxor och belöningar vi ska erfara i detta liv. Vi upprättar ett heligt kontrakt tillsammans med vår andliga ledare, som guidar oss igenom livet, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Vi är helt och hållet en del av Universum. Sen föds vi och då ”glömmer” vi bort var vi kommer ifrån och vilka vi är.
När vi åter upprättar en kontakt med vår andliga ledare och blir medvetna om vår guidning så blir våra liv mer fulländade, mer begripbara och mer vackra, för då får vi en större förståelse för varför vi är här. Då kan vi även förstå vår karma som sträcker sig genom liv efter liv, med människor vi möter och erfarenheter vi gör.

Vi lever vidare i våra liv på jorden, många med en känsla av att ”det finns något mer”, att det finns något bortom. Vi förnimmer, vi får varsel, vissa ser andevärlden, eller pratar med djur. Det kan se väldigt olika ut och man delar in vår mottaglighet i fyra olika mediala förmågor:
Clairvoayant – vi ” ser” andevärlden, eller inre bilder, vi ”ser” bortom det vanliga. Att vara klarseende innebär att vi använder vår tallkottkörtel och ser med då den är uppbyggd av stavar och tappar, dvs samma celler som i ögonen. Det är utifrån tallkottkörteln som vi ”ser när vi blundar, fantiserar, visualiserar och drömmer.

Clairaudiell: – vi ”hör” bortom det vanliga, vi kan höra budskap, som att någon talar till oss, eller som vår egen röst men starkare i form av tankar. Att vara klarhörande gör att vi förnimmer budskap “som att någon talar till oss”.

Clairsentience – vi ”känner”, vi kan förnimma närvaro, genom att vi ryser, vi kan känna kyla eller värme eller liknande. Att vara klarkännande innebär att Universum kommunicerar genom vårt känslomässiga system. Vi “känner” in informationen. Vi kan känna av andras värk i kroppen, vi kan känna deras känslor, som att det vore våra egna och vi kan känna kyla när “någon går förbi” och liknande.

Clariknowing – vi bara ”vet” saker och ting, vi kan inte förklara varför men vi vet. Att vara klarvetande innebär att vi får information från Universum, som ett paket med information. Vi vet inte var det kom ifrån, eller hur det gick till, vi bara “vet” saker och ting.
Vi har ofta en blandning av dessa, med en eller två förmågor som är starkare.

Så här inleds min e-kurs i Lär dig kanalisera https://app.coursio.com/store/helena-magdalena 

Jag inleder även de kurser jag håller i medial utveckling på liknande sätt. Jag har sett genom åren hur våra liv förändras och stabilseras när vi lär oss att lyssna uppåt, se tecken och följa den magiska synkronicitet som ständigt skapas för oss.
När vi aldrig står rådlösa utan kan be uppåt åt guidning och hjälp. När vi vågar lita till det som kommer till oss, då förstår vi att vi aldrig är ensamna.
När vi börjar med att tona in, meditera, ägna oss åt mindfulness så hinner själen i kapp oss och vi blir mottagliga för att lyssna uppåt, eller inåt som man också kan säga.  I vårt stressade samhälle så kan vi behöva skapa stunder för att lyssna på vår guidning och låta själen komma i kapp.
Det finns medial utveckling runt om i landet och även via nätet. Om du önskar skapa en starkare kontakt så gå gärna på cirklar eller kurser, det är som en ny värld som öppnar sig när vi kan “se igenom” dimensionerna!
Ljus och kärlek,
Helena-Magdalena
www.helena-magdalena.com  
https://www.facebook.com/AttraktionslagenHelenaMagdalena/ Vad tänker du? Kommentera gärna!

Pin It on Pinterest

Share This