Att leva i högre medvetande är inte riktigt samma sak som att vara medial. Att leva i högre medvetande är att vara ihopkopplad med Universums visdom. Att förstå saker och ting på ett högre plan, att använda sig av sin själsliga visdom. Att verkligen förstå innebörden av att allt har en högre mening, genom liv efter liv. Att vara upplyst och kunna hantera sina känslor som ett känslomässigt system som visar oss vägen. Att vara upplyst och använda sig av synkronicitet för att guidas framåt och vandra sin väg i acceptans och tillit. Att vara upplyst är att genomströmmas av sin egen sanning, sitt eget hjärta och modigt följa vägen. Är man andligt upplyst existerar inte svart eller vitt, rätt eller fel på ett konkret sätt, då har man visdomen att förstå att allt har perspektiv, som regnbågens vackra färger. Då kan man stå över och se saker och ting med örnens frihet, ur ett högre perspektiv. Att vara upplyst innebär att vi ärar varje själ på dess resa här på denna jord, i denna inkarnation, då förstår vi att vi lever detta liv på jorden utifrån lärandet av olika erfarenheter, där var och en blir salig på sin ranson. Att vara upplyst innebär att möta livet, i sin egen sanning och att agera utifrån en annan måttstock. Att vara upplyst, eller att leva i ljuset, som jag väljer att kalla det innebär att vi är ödmjuka inför varandra och inför vår jord. Att vara upplyst innebär att vi behandlar andra så som vi själva vill bli behandlade. Vi respekterar och lever i frihet på vår resa här på jorden, kärleksfullt ser vi varandra ur ett högre ljus.
Att leva i ljuset, i högre dimensioner, med en annorlunda livsåskådning gör att vi kan ha svårt att leva i den tredje dimensionens rätt och fel tänkande. Vi känner att det skaver i själen när människor inte respekterar varandra, när vi måste hantera det som sker i den jordiska dimensionen. Vi behöver få möjlighet att dra oss undan och kanske leva isolerat till viss del. Att leva i högre medvetande kan ibland innebära att vi ändå vill ta ställning i det som vi ser sker i de jordiska dimensionerna. Att vara upplyst gör att vi agerar och handlar utifrån högre medvetande, vi går inte på illusionerna av rädsla och manipulation. Vi agerar inte i rädsla, vi agerar utifrån intuition och insikter. När vi tar ställning gör vi det utifrån vår inre kompass som visar oss vägen. Vi söker klarhet och förståelse ur en högre visdom.

När vi agerar som andliga ledare, pionjärer, guider för andra människor som söker sin sanning så är vi oerhört noga med att guida och leda i frihet, kärlek och fria val. Då har vi förståelse för varje individs eget sökande efter sin sanning. Ingen äger någon sanning, det är alltid en tolkning utifrån varje individs fria val. Vi tjänar i ödmjukhet för de som söker vårt mentorskap, vår guidning då vi vet att allt har sin mening och att vi attraheras till varandra för att vi är på samma frekvens, vi vibrerar på samma ton kan man säga. Om det känns rätt att vi följs åt så är det rätt om vi känner att vår gemensamma väg är fulländad så skiljs vi åt i kärlek. Att vara upplyst är att leva ihopkopplad med Universums visdom och att ändå klara av att leva med fötterna på jorden.

Att vara medial är en annan sak. När vi är mediala är vi mottagare för budskap från andra dimensioner i Universum, vi kan ta emot och tolka dessa budskap, förmedla dem och arbeta med olika verktyg för detta. Vi kan ”se”, ”höra”, ”känna” eller ”veta” och det är vackert. Men det behöver inte alls betyda att vi nått upplysning. Så, när du väljer din guide, din mentor, den som ska vägleda dig, välj alltid utifrån din sanning, ditt hjärta, den frekvens du befinner dig på. Då guidas du rätt på din resa i liv efter liv. Tack!

 

(Kanaliserad visdom av The intelligence of INFINITY)

 

 

Ljus och kärlek, Helena-Magdalena

 

www.helena-magdalena.comVad tänker du? Kommentera gärna!

Pin It on Pinterest

Share This